Telex_logo.jpg

O.L.V. Markt 38 - 8800 Roeselare 

figuur kweetnie.png

hoe werken we bij Telex ?

We bieden een brede waaier aan van ateljeeopdrachten,
die een weerspiegeling zijn van opleidingsmogelijkheden en jobdoelwitten

(ICT, sport, textiel, animatie, verzorging, muziek, logistiek, hout/metaal/bouw, keuken, enz.).

Deze variatie biedt hen ervaringsmogelijkheden die helpend kunnen zijn
in hun zoektocht welke activiteiten voor hen zinvol en waardevol zijn.

Dit alles wordt verankerd middels regelmatige overlegmomenten 
tussen jongere en begeleider over het individueel dagbestedingstraject,
steeds 
met een vraagverhelderende en oriënterende insteek. 

Een verbindende en aanklampende houding,
naast netwerkuitbreiding en outreachend werken,
beschouwen we hierbij als basisfactoren voor het slagen van vooropgestelde acties.

Telex is een samenwerking tussen ...

logo vzw Onze Kinderen

&

logo_groepintro_rgb.png
stad Roeselare.png